Skip to main content

Uvádění zařízení do provozu

Kotelny, fluidní kotle, uvádění do provozu po rekonstrukci, vypracování předpisů.

Plynová kotelna K8 – K10 v TKV

 • Objednatel: KOFING a.s.
 • Uvedení plynových horkovodních kotlů 36 MWt do provozu vč. KV a GM
 • Dokončení: 01/2023

Fotogalerie

Kotel K11 v Elektrárně Tisová

Fotogalerie

Kotel K11 v Elektrárně Tisová

 • Objednatel: Elektrárna Tisová, a.s.
 • Uvedení fluidního kotle 350 t/h do provozu po tříleté odstávce a jeho provoz
 • Dokončení: 09-12/2022

Fotogalerie

Kotel K11 v TAMEH Ostrava – 2.etapa

 • Objednatel: ČEZ – Energetické služby, s.r.o.
 • Uvedení kotle 230 t/h do provozu po rekonstrukci
 • Dokončení: 05-06-/2020

Fotogalerie

Plynofikace kotle K2 v Teplárně Přívoz

 • Objednatel: AmpluServis, a.s.
 • Obsluhy v rámci pohotovosti pro případ onemocnění obsluh z důvodu Covid 19
 • Provádění: 1 – 2 Q/2021

Fotogalerie

Plynová kotelna v Olšanských papírnách

 • Objednatel: ČEZ – Energetické služby, s.r.o.
 • Uvedení kotle 50 t/h do provozu včetně projektu zkoušek
 • Realizace: 01-02/2020

Fotogalerie

Kotel K11 v TAMEH Ostrava – 1. etapa

 • Objednatel: ČEZ – Energetické služby, s.r.o.
 • Uvedení kotle 230 t/h do provozu po rekonstrukci vč. projektu prvního najetí a doplnění MPP
 • Realizace: 10-12/2019

Fotogalerie

Plynová kotelna ve SPOLANA Neratovice

 • Objednatel: ČEZ – Energetické služby, s.r.o.
 • Uvedení kotlů 2x35 t/h do provozu vč. PKV
 • Realizace: 05/2019 – 02/2020

Fotogalerie

Obsluha kotle RK v Mondi Štětí

 • Objednatel: Mondi Štětí, a.s.
 • Obsluhy na stávajícím RK 220 t/h v rámci přemístění obsluh na UdP nového RK 420 t/h
 • Realizace: 2 – 3 Q/2018

Fotogalerie

UdP rekonstruovaného zauhlování kotle K11 v Mondi Štětí

 • Objednatel: Mondi Štětí, a.s.
 • Zprovoznění nového zauhlování na stávajícím FK 11
 • Realizace: 3 Q/2017

Fotogalerie

UdP rekonstruovaných kotlů K3, K4 v ECHVA

 • Objednatel: KP RIA
 • Uvedení kotlů 650 t/h do provozu po rekonstrukci bloků
 • Realizace: 2 - 3Q/2017

Fotogalerie

Předpisy PKV a KV rekonstruovaných kotlů K3, K4 v ECHVA

 • Objednatel: KP RIA
 • Předpisy PKV, KV kotlů 650 t/h do provozu po rekonstrukci bloků
 • Realizace: 1Q/2017

Fotogalerie

UdP kotle ETOK v DDL Lukavec

 • Objednatel: ENERGOSPOL
 • UdP kotle …. t/h do provozu
 • Realizace: 1Q/2016

Fotogalerie

Předpisy PKV, KV kotlů C, D, E 660 t/h do provozu

 • Objednatel: VÍTKOVICE Power Engineering
 • Předpisy PKV, KV kotlů C, D, E 660 t/h do provozu
 • Realizace: 1Q/2014

Fotogalerie

UdP rekonstruovaných kotlů C, D, E v EPRU

 • Objednatel: VÍTKOVICE Power Engineering
 • Uvedení kotlů 660 t/h do provozu
 • Realizace: 2Q/2014

Fotogalerie

Elektrárna Prunéřov II

 • Objednatel: VÍTKOVICE Power Engineering
 • Předpisy PKV, KV kotlů C, D, E 660 t/h do provozu
 • Realizace: 1Q/2012

Fotogalerie

Minimální výkon K1/K2 v TDK

 • Objednatel: ČEZ, a.s.
 • Kotle roštové 25 t/h, provádění a vyhodnocení
 • Realizace: 1Q/2014

Fotogalerie

UdP kotle OKP 12 v LZ Draslovka Kolín

 • Objednatel: TENZA
 • Uvedení baleného kotle 12 t/h do provozu po rekonstrukci
 • Realizace: 2012

Fotogalerie

Optimalizace provozu chladičů ložového popela na FK1 v EHO

 • Objednatel: ČEZ, a.s.
 • Kotel fluidní 170 t/h, provádění a vyhodnocení
 • Realizace: 2012

Fotogalerie

UdP spalinového kotle PPC Počerady

 • Objednatel: VÍTKOVICE, a.s.
 • Uvedení do provozu kotle v rámci PPC
 • Realizace: 2012

Fotogalerie

Optimalizace spalování na K80/K90 ve ŠKO - ENERGO

 • Objednatel: ŠKO – ENERGO s.r.o.
 • Kotle fluidní 140 t/h, provádění a vyhodnocení
 • Realizace: 2012

Fotogalerie

Předpisy PKV pro kouřový ventilátor ELE NZ

 • Objednatel: VÍTKOVICE Power Engineering
 • Vypracování předpisů PKV pro kouřový ventilátor nadkritického kotle 660 MWe
 • Realizace: 2012

Fotogalerie

Posouzení provozu fluidních kotlů K80/K90 ve ŠKO – ENERGO na 100 % HU

 • Objednatel: ŠKO – ENERGO s.r.o.
 • Kotle fluidní 140 t/h, studie
 • Realizace: 2012

Fotogalerie