Skip to main content

Spalování biomasy a alternativních paliv

Funkční zkoušky a jejich vyhodnocení, studie proveditelnosti.

Elektrárna Hodonín - FK 2

 • Spalovací zkoušky peletek z fytomasy na FK 2
 • Objednatel: ČEZ, a. s.
 • Provedení zkoušky a její vyhodnocení
 • Realizace: 2018

Fotogalerie

Elektrárna Hodonín FK 1 a FK 2

 • Úprava kotlů FK1 a FK 2 pro spalování peletek z fytomasy
 • Objednatel: ČEZ, a.s.
 • Studie proveditelnosti
 • Realizace: 2015

Fotogalerie

Fluidní kotle ŠKO - ENERGO

 • Spalování TAP ve fluidních kotlech
 • Objednatel: ŠKO – ENERGO s.r.o.
 • Studie proveditelnosti
 • Realizace: 2014

Fotogalerie

Analýza zalepování Př.3 na K80 ve ŠKO - ENERGO

 • ŠKO – ENERGO s.r.o.
 • Studie proveditelnosti
 • Realizace: 2014

Fotogalerie

Rozšíření spalování peletek ve fluidních kotlech ve ŠKO - ENERGO

 • Objednatel: ŠKO – ENERGO s.r.o.
 • Studie proveditelnosti
 • Dokončení 2012

Fotogalerie

Provozní zkouška spalování biomasy na K12 v ETB

 • Objednatel: Dalkia a.s.
 • Funkční zkouška včetně vyhodnocení
 • Dokončení 2012

Fotogalerie

Manipulace biomasy , část III v Elektrárně Poříčí

 • Objednatel: ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ( generální dodavatel)
 • činnost hlavního inženýra projektu
 • Dokončení: 2012

Fotogalerie

Manipulace biomasy , část III v Elektrárně Poříčí

 • Objednatel: GT Progres, s.r.o.
 • dodávky technologických komponent a uvádění do provozu pro skladování biopaliva, doprava do kotle, odvod popela a vložený chladící okruh
 • Dokončení: 2012

Fotogalerie

Vykládka biomasy do zásobního sila pro K3 – K5 v ETB

 • Objednatel: Dalkia a.s.
 • studie proveditelnosti
 • Dokončení: 2011

Fotogalerie

Manipulace biomasy v Teplárně Dvůr Králové nad Labem část II.

 • Objednatel: GT Progres, s.r.o.
 • projekt hlavních technologických zařízení a uvedení do provozu
 • Dokončení: 11/2009

Fotogalerie

Fluidní kotle K80 a K90 ŠKO-ENERGO

 • Objednatel: ŠKO-ENERGO s.r.o.
 • dodávka, montáž a uvedení do provozu systému vykládky, skladování a dopravy peletek určených ke spalování ve fluidních kotlích K80 a K90
 • Dokončení: 12/2006

Fotogalerie