Skip to main content

Služby v oblasti energetiky, ekologie a strojírenství

Nabízíme zpracování studií, projektové dokumentace, realizaci staveb, uvádění zařízení do provozu, zkoušky, optimalizace, údržbu a servis.

Studie a odborná dokumentace

Prověření a analýza zadání a podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace, provedení odborných studií a rozborů, zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zpracování realizační dokumentace, studie proveditelnosti.

Realizace a koordinace staveb

Nabízíme službu, která slučuje roli koordinátora stavebních prací a profesí s klasickým technickým dozorem investora, realizace dodávek a jejich uvádění do provozu.

Provoz a servis zařízení

Uvádění energetických zařízení do provozu, zajišťování jejich provozu, provádění servisních činností. Přenechání odpovědnosti za servis vašich energetických zařízení znamená možnost snížit vaše fixní náklady na údržbu.

Zkoušky a optimalizace

Diagnostika a programy provozních kontrol v místě provozu, zvyšování výkonu, efektivity provozu, ekologizace a modernizace zařízení.

Osvědčený tým profesionálů

Máme autorizaci ČKAIT v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a energetické auditorství a rovněž vlastní osvědčení o příslušných státních zkouškách opravňujících k uvádění energetických zařízení do provozu, revizím tlakových zařízení, montáži a opravám elektrotechnických zařízení.

Proč si vybrat naše služby?

Společnost ENGO servis s.r.o. vznikla zápisem do OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22475 dne 6.6. 2000 a od srpna téhož roku zahájila svou činnost.
23
let profesionálních
zkušeností firmy v oboru

Nejvýznamnější zákazníci