ČEZ, a.s. Elektrárna Hodonín

Rok 2003
zpracování projektu výměny propojovacího parovodu mezi 3. a 4. blokem
zpracování projektu rekonstrukce ocelových konstrukcí sila vápence
Rok 2004
zpracování projektu a realizace akce "Rekonstrukce šnekových dopravníků FK 2"
>> foto, >> foto
zpracování projektu a realizace akce "Rekonstrukce odvodu popelovin z chladičů popele FK 1"
>> foto
studie změn zařízení zauhlování při spalování biomasy
zpracování projektu a realizace akce "Rekonstrukce parovodu mezi 3. a 4. blokem – I. etapa"
>> foto
Rok 2005
zpracování projektu a realizace akce "Rekonstrukce parovodu mezi 3. a 4. blokem – II. etapa"
>> foto
zpracování projektu a realizace akce "Zdvíhací zařízení na popelová sila"
>> foto, >> foto
zpracování projektu a realizace akce "Tenzometrické váhy spotřeby vápence"
zpracování projektu a realizace akce "Oprava tlakovací stanice"
>> foto
Rok 2006
zpracování studie proveditelnosti a vypracování realizační dokumentace akce "Rekonstrukce čerpání průsakových vod na složišti Zbrod"