Realizováno :

– Energetika Třinec a.s. – rok 2001
– ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová – rok 2002

Popis systému

Osazení zařízení akustické emise na kotli zabezpečí minimalizaci škod při poruše výhřevných ploch. Realizuje se pomocí monitorovacího systému EMIS 01, který akustickou emisi zaznamenává. Princip indikace je založen na funkci vibrací, které vznikají v důsledku intenzivního charakteru proudění média z místa porušení tlakového systému.
Vibrace jsou snímány piezoelektrickými snímači v různých frekvenčních rozsazích. Optimální frekvenční pásmo je zvoleno dle požadované citlivosti metody, navrženého způsobu realizace, konstrukce zařízení a šumového pozadí.
Z důvodu vysoké teploty povrchu kotle bývá nutné použít vlnovodů navařených na povrch sledované části. Samotný snímač je připevněn na konec vlnovodu.
Návrh rozmístění se provádí podle detekovaného místa.
Signál ze snímačů je zesílen a frekvenčně upraven v předzesilovačích a přiveden pro další zpracování do subsystému EMIS 01.