Činnosti podnikání:

V současné době se pracovníci společnosti zabývají těmito činnostmi:
  • Zpracování studií a projektové dokumentace
  • Zpracování energetických auditů budov, areálů a zařízení
  • Realizace a koordinace staveb
  • Uvádění zařízení do provozu a provozování zařízení
  • Zkoušky zařízení a optimalizace provozu zařízení
  • Údržba zařízení a servisní činnosti