Pracovníci společnosti

Okruh pracovníků společnosti se skládá ze zkušených pracovníků projekce, realizace staveb a uvádění zařízení příp. technologických celků do provozu, vlastnících osvědčení o autorizaci ČKAIT v příslušných oborech a osvědčení o příslušných státních zkouškách opravňujících pracovníky společnosti ke zkouškám zařízení, jejich uvádění do provozu a provozování.

Společnosti ENGO servis s.r.o. bylo uděleno Osvědčení o autorizaci ke zpracovávání odborných posudků dle zákona číslo 86/2002 Sb.

Pracovník společnosti ENGO servis s.r.o. Ing. Klimov je zapsán do Seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.