Certifikáty:


certifikát
Společnost ENGO servis s.r.o. vlastní certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 na projekční a inženýrské činnosti v oblasti energetiky a strojírenství.


certifikát
Společnost ENGO servis s.r.o. vlastní certifikát potvrzující zavedení a shodu systému enviromentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 na projekční a inženýrské činnosti v oblasti energetiky a strojírenství.